قدر ...و من ...| ویکی پدیا فارسی

قدر ...و من ...

شبای قدر...هر شب منو تو ب یاد عشق...یاد چن سال قبل بخیر پارسال ,پیرال سال و...چن سالی میشع معتادت شدم و اول هر دعام قبل سلامتی خاستم ازش ک منو بهت برسونه تو95 ....

این شبا دلم میخاد برم همون مسجد همیشگی بازم تورو ازش بخام اما دستای خالی قبلا ها با دستای پر تورو ازش میخاستم نمیدونم بازم میشه باون دستا اعتماد کردو صدات بزنم ک بگم تو تقدیرم بنویس...بازم تو یکی از این شبا ب مسجذ میرم اما شاید دعایی متفائت از هرسال  بکنم خاسته ایی دیگر...نکه نخام دعای همیشه رونکنم اما این حجم بد بودن اجازه رو بهم نمیده...اما اون خداست میگم بازم شاید رومو زمین نینداخت ...

اما هدفم برای رسیدن بتو هر تاوانی هر حکم مجازاتیو قبول میکنم قبلا ی بار اینو گفتم و ...انجامشم دادم

ینی میشه ؟انقد ازش معجزه تو زندگی دارم ک نشدش برام بی معنیه

فقط خدا کمکم کن